We hebben het ook graag over het Paasfeest. Omdat het lijden niet echt feestelijk is, wordt het tijdens Paasfeest vaak snel vergeten.
 
Mattheus 27
39 De mensen die voorbijkwamen, scholden Hem uit en schudden hun hoofd. 40 "U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen?" hoonden ze. "Als U de Zoon van God bent, red Uzelf dan! Kom van dat kruis af!" 41-42 De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. "Hij heeft anderen gered", spotten ze. "Maar Hij kan Zichzelf niet eens redden! U bent toch de koning van Israël? Kom eens van dat kruis af. Dan zullen we in U geloven. 43 Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met Hem opheeft, laat Die Hem dan komen redden.
 
Ongelooflijk dat Jezus dit volhield. Hij had maar één woord hoeven zeggen en het was afgelopen geweest met al die schreeuwende mensen…en met ons.
 
De bijbel zegt dat het lijden van Jezus goed was in Gods ogen: (?!?)
 
Hebreeen 2
10 Het was juist en goed dat God, Die alles terwille van Zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden. Daardoor heeft Hij vele van Zijn zonen in Zijn heerlijkheid laten delen. Door Zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden.
 
De reden dat God het goed vond, was niet omdat Hij het niet verschrikkelijk vond voor Zijn Zoon. Het was omdat Hij zoveel van Zijn andere kinderen hield. Kijk eens wat er om die wonderlijke tekst heen staat geschreven:
 
Hebreeen 2
6 Nee, want in één van de Psalmen zegt David tegen God: "Wat is de mens eigenlijk, dat U zoveel om hem geeft? En wat is een mensenkind dat U Zich erom bekommert? 7 Hoewel U hem een korte tijd lager dan de engelen hebt gezet, hebt U hem nu gekroond met heerlijkheid en eer. 8 En U hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is." Toen God dit zei, bedoelde Hij ook dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. Wij hebben nog niet gezien dat het al zover is, 9 maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat Hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.
 
Dan komt vers 10. en daarna:
 
Hebreeen 2:11 Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde Vader als Hij. Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor ons Zijn broeders te noemen.
 
Onbegrijpelijk. Broers en zussen van Jezus. Niet door de opstanding, maar door het lijden! Het lijden is datgene waar we blij van zouden moeten worden. Dát is ook PaasFEEST. Maar dat is ook redelijk onbegrijpelijk. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Net als hoe het straks af gaat lopen:
 
1 Johannes 3:1
Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen Zijn kinderen, wij z!jn het ook. De mensen, die God niet kennen, begrijpen daar niets van. 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is.
 
Alvast een prettig Paasfeest. En, als je de kans krijgt, vertel het even door!
De mooiste manier om Jezus te danken, dat Hij ook voor jou leed.
 
Mattheus 18:11
Want Ik ben gekomen om hen die verloren gaan, te redden. (a) 12 Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. Wat zal hij doen als één ervan wegloopt en verdwaalt? Zal hij dan niet de 99 andere in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het ene dat verdwaald is? 13 Als hij het vindt, is hij nog meer blij over dat ene, dan over de 99 andere die veilig in de wei zijn. 14 Zo wil uw hemelse Vader niet dat ook maar één mens verloren gaat.