The Cross
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
Pasen

Hoe zit dat nou met Pasen?

Uit onderzoek weten we dat veel mensen wel ongeveer weten waar het Kerstfeest over gaat. Een kindje en een kribje spreken wel tot de verbeelding en vaak weten we ook vaag wel iets over herders en engelen die met dat feest te maken hebben.
Andere christelijke feestdagen zijn tegenwoordig veel minder bekend. Een groot deel van de Nederlandse bevolking weet niet waar het op dagen als Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren eigenlijk over gaat.

Op deze website willen wij iets vertellen over twee van die feesten, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Goede Vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag

Goede vrijdag

 
Op Goede Vrijdag denken we aan de dood van Jezus Christus. Tijdens zijn leven op aarde streek Jezus – door zijn radicale boodschap en levensstijl – de gevestigde geestelijke orde behoorlijk tegen de haren in. Dat werd Hem niet in dank af genomen. Uiteindelijk was de haat van Jezus’ tegenstanders zo groot dat ze Hem in een oneerlijk proces door de Romeinse bezetters tot de marteldood aan een kruis lieten veroordelen.
Raar om die dag Goede Vrijdag te noemen, zul je zeggen. Maar christenen geloven dat Jezus is gestorven om hen te redden. Goed nieuws dus! Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar Hij wil het contact tussen God en mens herstellen.
Lees hier hoe dat precies zit en waarom dat nodig was

Pasen

Pasen: Het graf is leeg

 
Na Jezus’dood werd Hij snel in een rotsgraf begraven omdat het bijna Sabbath – een heilige dag voor de Joden – was. Toen zijn vrienden op de ochtend na de Sabbath naar zijn graf toegingen om zijn lichaam te verzorgen troffen ze een leeg graf aan. Als snel ontdekten ze dat Jezus uit de dood was opgestaan. Een verhaal dat door veel van hun tijdgenoten werd bevestigd omdat ook zij Jezus in levenden lijve hadden ontmoet. En dat is precies wat we met Pasen vieren!
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. In het artikel Het graf is leeg! kun je zelf beoordelen hoe geloofwaardig Jezus’opstanding uit de dood is. Voor christenen is het in ieder geval de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid.
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl