The Cross
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
Vergeving
 
 
 
 
 
 
Een poosje geleden kwam er op de ronduit chat een gesprek los over vergeving. Eigenlijk is dat best wel een ’hot-item’. Iedere dag worden we er wel mee geconfronteerd en eigenlijk zijn we er ook afhankelijk van!
 
Maar wat is nou vergeving? Waarom zouden we eigenlijk? Waarom zou ik er afhankelijk van zijn? Hoe vergeef ik dan? En ik kan toch niet iedereen zomaar vergeven, weet je wel hoe erg sommige mensen wel niet zijn!
 
Vergeven…vergeving, wat is dat?
Vergeven is het goedmaken, herstellen van een ‘relatie’ die schade heeft opgelopen. Zo’n relatie kan zijn met jezelf, met een vriend of vriendin, met een familielid.. of zelfs met de Heer!
 
God heeft de mensen een paar keer genadeloos moeten straffen. Denk maar aan de zondvloed in de tijd van Noach, toen heeft God een massa water over de aarde heen laten komen en werd maar één gezin daarvan behouden. Denk ook maar aan het verhaal van Sodom en Gomorra.
 
De bijbel zegt heel veel over ‘vergeving’. De bijbel is daar erg duidelijk en misschien zelfs wel erg hard in!
 
Johannes 3:16-18
In dit gedeelte staat dat God zoveel van ons hield dat Hij Jezus zond en Hem liet sterven/boeten aan het kruis voor onze zonden. En iedereen die in Hem (Jezus) gelooft zal behouden worden en zou vergeven worden van zijn zonden en eeuwig leven hebben.
 
In Mattheüs 18:21-35 geeft Jezus een gelijkenis. Als we dat even snel samenvatten staat daar: Als je de mensen niet vergeeft, zal ook God de Vader onze overtredingen niet vergeven.
 
Wie Jezus aanneemt krijgt vergeving van zijn zonden.
Je moet de wil hebben om net zoals Jezus te leven, dus ook om anderen te vergeven. Maar dat kan pas als je zelf vergeving hebt ontvangen van Jezus, dat gebeurd als je Jezus hebt aangenomen in je hart.
Jezus helpt je dan anderen ook te vergeven net zoals Hij jou vergaf, Hij wilt je helpen te leven zoals Hij.
 
Eigenlijk een stappenplan van vier stappen.
1. Jezus leren kennen
2. Jezus aannemen in je hart, als jouw Heer en jouw Verlosser
3. Dan zul je vergeven worden
4. en zul je anderen kunnen vergeven, net zoals Hij jou vergaf.
 
In de bijbel staan nog andere ‘redenen’ waarom vergeving nodig is. In Efeziërs 4 vanaf vers 25. "De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet"
Met andere woorden: Als wij elkaar niet (op tijd) vergeven dan geven wij de duivel de gelegenheid te gaan rotzooien in onze relaties! Leg je ruzies dus zo snel mogelijk bij voordat het helemaal uit de hand loopt!
 
In Psalm 32 staat nog eens hele duidelijk wat het met jezelf kan doen als je boos blijft, niet vergeeft. Het is iets wat ik zelf vaak ben tegen gekomen en nog steeds tegenkom. Als ik iemand iets gedaan heb, of iemand mij, dan durf ik die persoon niet tegen te komen en loop ik met een grote boog om hem heen. Of ik kan ’s nachts niet slapen omdat ik loop te piekeren over wat er gebeurd is.
Daarom is het ook belangrijk dat je je fouten niet wegstopt, maar dat je je tekortkomingen kenbaar maakt bij in elk geval de Heer. (belijden van je zonden)
 
Zelfreflectie:
Let op! Wanneer jij een ander niet wilt vergeven, terwijl jij wel vergeven bent… dan is het de vraag in hoeverre jij Jezus werkelijk aangenomen hebt en wilt leven zoals Hij ons voor deed hoe wij moesten leven.
 
De kracht om te vergeven put je uit Jezus die eerst jou vergeeft!
 
De keus is dus aan ons…
 
Sebastiaan Poelen
spoelen@hotmail.com
 
Bron:EO.nl
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl