The Cross
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?

 

Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?

 

 

God heeft, door het kruisigen van Zijn Zoon, aangetoond dat Hij er werkelijk alles voor over heeft om onze zonden te vergeven. In die tijd was de kruisiging de zwaarste straf die je kon krijgen. Hieronder een uitleg hoe de kruisiging daadwerkelijk is gebeurd. Lees ook "God als mens op aarde" voor meer uitleg.

 

De schrijver Cicero beschreef de kruisiging als “de wreedste en gruwelijkste vorm van marteling”. Jezus werd uitgekleed en vastgebonden om gegeseld te worden. (Een geschiedschrijver uit de derde eeuw, Eusebius genaamd, beschrijft de Romeinse geseling als volgt: “De aderen van het slachtoffer kwamen bloot te liggen en de spieren, zenuwen en ingewanden werden zichtbaar”. Jezus werd vervolgens naar de legerplaats gebracht, waar men Hem een doornenkroon op het hoofd zette. Hij werd bespot  en in het gezicht en op het hoofd geslagen en gespuwd. Toen werd Hij gedwongen de zware dwarsbalk van het kruis te dragen op Zijn bloedende schouders, totdat Hij eronder bezweek. Vervolgens werd Simon van Cyrene gedwongen de balk voor Hem te dragen. Toen zij de plaats van de kruisiging bereikten, werd Hij op het kruis gelegd en spijkers van vijftien centimeter werden door Zijn onderarmen geslagen, net boven Zijn polsen. Zijn knieën werden opzij gebogen zodat de enkels konden worden vastgespijkerd door de achillespees. Hij werd opgetild aan het kruis, dat vervolgens in een gat in de grond werd gezet.

 

Daar bleef Hij hangen in de hitte van de zon, met ondraaglijke dorst, blootgesteld aan de spot van de menigte. Hij hing daar in ondraaglijke pijn, zes uur lang, terwijl het leven langzaam uit Hem wegvloeide.

 

Het zwaarste deel van het lijden was echter niet de lichamelijk marteling en de kruisiging, of zelfs de pijn dat Hij verworpen was door de wereld en in de steek gelaten door Zijn vrienden. Het zwaarst was de geestelijke kwelling: het afgesneden zijn van God, Zijn Vader, voor ons, terwijl Hij onze zonden droeg.

 http://www.hetwoord.vertelt.nl

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl